Gebed

Christelijk Centrum Levend Water vzw

Christian Center Living Water

Geel

Gebed waarom ?

 

Samen bidden is nodig en verrijkend

 

Samen bidden, bijvoorbeeld in gebedskringen, kan heel fijn zijn en veel zegen geven

.

Waarom samen bidden?

 

We bidden samen, omdat:

-God ons roept een volk, een gemeenschap te zijn (1 Petr. 2:9);

-het ons leert zelf te bidden doordat we horen hoe anderen bidden;

-het ons vrijmoedigheid geeft, tegenover God en tegenover elkaar;

-we zo elkaars lasten beter leren kennen en dragen;

-we zo samen groeien in het geloof;

-het de basis vormt voor geestelijk herstel (opwekking);

er grote beloften zijn verbonden aan eenparig bidden (Matt.18:19);

-het eenzijdig bidden voorkomt doordat ieder een eigen inbreng heeft;

-het de kracht van de voorbede versterkt.

 

 

Elke vrijdagavond bidstond om 20uur - Holven 19 / 2440 Geel

 

 

Studie over vasten en bidden

Christelijk Centrum Levend Water vzw

Christian Center Living Water

Geel

 

Holven 19 - 2440 Geel

By James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back