Jaarthema

THEMA 2018


Waarom is er soms zo weinig te zien van de kracht van de Geest?

Is het omdat we angstig zijn naar het onbekende?

Mogelijk denkt iedereen direct aan extreme dingen...terwijl de Geest van God dikwijls stuurt zonder dat we er zelf erg in hebben, hoeveel meer zou Hij kunnen doen als we Hem betrekken in alles?

Zijn we bang naar wat God kan geven en we het niet meer zelf in de hand hebben?

Als we op mensen bouwen, dan krijgen we wat mensen kunnen... Als we het verwachten van de Geest, dan krijgen we wat God kan!


1 Thess. 5 : 19


Het Boek:

Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart.

Veracht niet wat namens God gezegd wordt.

U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden.

NBV:

Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieƫn niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

Om balans te krijgen is het heel belangrijk om te weten dat Woord en Geest hand in hand gaan. Zie Ezech.37:1-14


Ezechiƫl 37:1-14


7.Ik sprak deze woorden van de HERE uit, precies zoals Hij mij had opgedragen. En plotseling klonk een luid geklepper door het dal. De beenderen van de lichamen kwamen bij elkaar en voegden zich aaneen zoals zij vroeger hadden gezeten.

Met mijn eigen ogen zag ik dat daarna vlees en zenuwen op de beenderen verschenen en er huid overheen kwam. Maar leven was erin nog niet zichtbaar.


10. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.


vers 14 Ik zal mijn Geest in u laten wonen en u zult (her)leven...De Geest is het die levend maakt! 2 kor. 3:6Als we Jezus willen volgen...Dan zullen we Hem voorop moeten laten gaan!


Een uitdaging voor 2018


Woord zonder Geest

= Opdrogen (dorre beenderen)

Geest zonder Woord

= Opblazen (Enkel lucht, wind)

Woord en Geest

= OPGROEIEN (meer op Jezus lijken)


CCLWWe zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US


Holven 19

2440 Geel

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

Zondag: 10:00 tot 12:00

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen