Gebed  waarom ?


Samen bidden is nodig en verrijkend


Samen bidden, bijvoorbeeld in gebedskringen, kan heel fijn zijn en veel zegen geven

.

Waarom samen bidden?


We bidden samen, omdat:

-God ons roept een volk, een gemeenschap te zijn (1 Petr. 2:9);

-het ons leert zelf te bidden doordat we horen hoe anderen bidden;

-het ons vrijmoedigheid geeft, tegenover God en tegenover elkaar;

-we zo elkaars lasten beter leren kennen en dragen;

-we zo samen groeien in het geloof;

-het de basis vormt voor geestelijk herstel (opwekking);

er grote beloften zijn verbonden aan eenparig bidden (Matt.18:19);

-het eenzijdig bidden voorkomt doordat ieder een eigen inbreng heeft;

-het de kracht van de voorbede versterkt.
STUDIE OVER BIDDEN EN VASTEN

Holven 19

2440 Geelinfo@cclw.be

Christelijk Centrum Levend Water 

Holven 19,2440 Geel

RPR Antwerpen,afdeling Turnhout

0463.277.344

CCLW


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

Zondag: 10:00 tot 12:00

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen