BIJBELSTUDIE

Zie mededelingen

HOLVEN 19 - 2440 GEEL

IEDEREEN WELKOM

Er zijn verschillende redenen waarom

Bijbelstudie van belang is

en enkel het lezen van Bijbelgedeelten niet voldoende is.


Hier sommen we drie redenen op.


•In de hele kerkgeschiedenis is bestudering van ‘de Schriften’ (oftewel ‘de Bijbel’) belangrijk geweest voor het leven van christenen. Door bestudering van de bijbel blijven mensen bij de waarheid over God en leren ze een echt christelijk leven te leiden.


•Door bestudering van de bijbel kom je echt tot de kern (hoe en wat te geloven en hoe het geloof in praktijk te brengen). Door Bijbelgedeelten slechts te lezen, blijf je meer aan de oppervlakte van het geloof steken. Studie van de bijbel maakt je geloof sterk, houdt je geloof levend en verdiept je geloof steeds meer.


•Door Bijbelstudie profiteer je van de kennis die anderen hebben opgedaan. Dit kun je ontdekken door gezamenlijke Bijbelstudie, maar ook door het lezen en bestuderen wat anderen geschreven hebben over bepaalde Bijbelgedeelten of bijbelse thema’s.


Holven 19

2440 Geelinfo@cclw.be

Christelijk Centrum Levend Water 

Holven 19,2440 Geel

RPR Antwerpen,afdeling Turnhout

0463.277.344

CCLW


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

Zondag: 10:00 tot 12:00

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen