CHRISTELIJK CENTRUM LEVEND WATER VZW

      MIJN PLAATS IN HET KONINKRIJK

HOLVEN 19 - 2440 GEEL

Iedereen kent de momenten dat je jezelf vragen stelt als: "Waarom ben ik hier?" en "Wat is eigenlijk de zin van het leven?" Deze vragen worden vooral gesteld rondom life events als geboorte, sterven, verandering van baan, werkeloosheid, enz. Soms worden die vragen weer weggestopt, maar liever zien we natuurlijk dat die vragen gesteld worden op jouw Alpha. Bij Alpha ga je met elkaar op zoek naar een antwoord op deze en soortgelijke levensvragen.

Alpha is een reeks van sessies die helpt bij het ontdekken en verkennen van het Christelijke geloof. Elke videosessie (of praatje door een spreker) bekijkt een andere geloofsvraag en is gemaakt om gesprekken op gang te trekken. Alpha wordt wereldwijd gegeven en iedereen is welkom. Alpha wordt gegeven op café, in kerken, universiteiten, huizen – welke locatie dan ook. Er zijn geen twee Alpha’s hetzelfde, maar elke

ALPHA CURSUS

Deze sessies zijn gemaakt om elkaar te betrekken en elkaar te inspireren tot gesprekken. Meestal duurt zo’n videosessie

(of sprekersessie) rond de dertig minuten en worden deze verspreid over ongeveer 11 weken. De sessies gaan dieper in op de grote vragen rond geloof en tonen de basis van het Christelijk geloof. Vragen als ‘Wie is Jezus?’ en ‘Hoe kun je geloven?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’ en ‘Hoe leidt God ons?’ komen aan bod.

Holven 19

2440 Geelinfo@cclw.be


Christelijk Centrum Levend Water 

Holven 19,2440 Geel

RPR Antwerpen,afdeling Turnhout

0463.277.344

Rekening op naam van

Christelijk Centrum Levend Water

IBAN BE05 9794 3676 8975

CCLW


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

Zondag: 10:00 tot 12:00

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen


Copyright © Alle rechten voorbehouden