Jaarthema


wees trouw aan je roeping


De opdracht die Paulus ons meegeeft

en die hij schrijft aan de gemeente van Efeze is duidelijk:

We moeten wandelen volgens de roeping waarmee wij geroepen zijn.

Het is natuurlijk duidelijk dat Paulus ons wijst op onze roeping

die door de genade naar ons is toegekomen.

In de brief aan de Filippenzen spreekt hij over het wandelen naar het Evangelie.

En misschien heeft Paulus ook nog wel gedacht aan de woorden uit de Thora,

uit Genesis 17:1 "Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht."

Dat was de opdracht van God aan Abraham.

En deze opdracht is niet veranderd.

-------------

En waar die opdracht uit bestaat?

Nederigheid, zachtmoedigheid en liefde met geduld voor elkaar.

Dat is nu net hoe het Koninkrijk van God ook is.

De meerdere zal de mindere dienen.

Daar moet je eens over nadenken dat in Gods Koninkrijk

de meerdere altijd de mindere dient.

In het Koninkrijk van God wast Jezus de voeten,

dienen de engelen die groter zijn in macht en kracht de mensen,

buigt God Zelf neer voor hoogmoedige mensen.

Dat is de regel van het Koninkrijk.

En ik geloof als we dat werkelijk op deze manier gaan doen,

dat we een stroom van leven de wereld laten instromen.

En laten we nu eens oprecht bij elkaar beginnen.

Ik wil de minste zijn en jij mag de meeste zijn.

En als die ander nog niet zo ver is,

laten we dan geduld hebben met elkaar en elkaar in liefde verdragen.

Misschien mocht jij al meer leren van Jezus' liefde dan die ander.

Eén Die dient en dat is ons tot voorbeeld.