voedselbedeling

VOEDSELBEDELING


IN

SAMENWERKING

MET

Hilko
Pot

Verantwoordelijke Geel
Afdeling Geel

Voedselbedeling
Holven 19
2440  Geel


Tel : 014/31.32.07.


e-mail : voedselbedeling@cclw.be

WIE ZIJN WIJ ?

Christelijk Centrum  Levend Water

heeft net zoals andere kerken

De Toevlucht opgestart.

19 oktober 2014 begon Geel

met hun eerste voedselbedeling


Hulporganisatie "De Toevlucht " in België

bestaat 20 Jaar. Zij helpt de armen die in hun levensonderhoud niet meer kunnen voorzien.

Het is een prachtig en barmhartig werk.

Meer dan 100 christelijke vrijwilligers

helpen aan arme mensen voedsel te bedelen.

Dit in verschillende steden en gemeenten in België. Door de genade van God

kan dit werk al 25 jaar bestaan.

Maar u kan ook helpen door uw gebeden

en ook uw giften zijn welkom.

Gods liefde en zegen toegewenst.