Bijbelstudie

BIJBELSTUDIE 19U30

HOLVEN 19 - 2440 GEELEr zijn verschillende redenen waarom

Bijbelstudie van belang is


Enkel het lezen van Bijbelgedeelten niet voldoende is.


Hier sommen we drie redenen op :


•In de hele kerkgeschiedenis is bestudering van ‘de Schriften’ (oftewel ‘de Bijbel’) belangrijk geweest voor het leven van christenen. Door bestudering van de bijbel blijven mensen bij de waarheid over God en leren ze een echt christelijk leven te leiden.


•Door bestudering van de bijbel kom je echt tot de kern (hoe en wat te geloven en hoe het geloof in praktijk te brengen). Door Bijbelgedeelten slechts te lezen, blijf je meer aan de oppervlakte van het geloof steken. Studie van de bijbel maakt je geloof sterk, houdt je geloof levend en verdiept je geloof steeds meer.


•Door Bijbelstudie profiteer je van de kennis die anderen hebben opgedaan. Dit kun je ontdekken door gezamenlijke Bijbelstudie, maar ook door het lezen en bestuderen wat anderen geschreven hebben over bepaalde Bijbelgedeelten of bijbelse thema’s.