BIDDEN

      MIJN PLAATS IN HET KONINKRIJK


CHRISTELIJK CENTRUM LEVEND WATER VZW

HOLVEN 19 - 2440 GEEL

Samen bidden is makkelijker

De Bijbel belooft dat God erbij is als je samenkomt met andere gelovigen om te bidden. Hoe mooi is dat? Bidden is in de Bijbel zelfs voornamelijk een publieke aangelegenheid: hardop, met anderen erbij, op geregelde momenten. Dat past natuurlijkerwijs bij veel mensen. We zijn sociale wezens en zijn gevoelig voor onze omgeving en gewoontes. Door samen te bidden leer je een ander beter kennen en wordt je eigen beeld van God verrijkt. Als je even geen woorden hebt, kan een ander voor jou bidden. Wist je dat stellen die samen bidden volgens onderzoek zelfs langer bij elkaar blijven?

Gebed nodig ? 


 1. "Bidden is je leven in de handen leggen van iemand die groter is dan jij."
   
 2. Je kan op 2 manieren bidden: dankzegging en smeekbede. "Vragen dat ........ weer beter wordt, is een smeekbede. En dat is heel goed om te doen."
   
 3. Je mag zoveel en zo vaak vragen als je zelf wil...
   
 4. ...maar bidden is geen garantie dat het ook gebeurt; dat moet je God niet kwalijk nemen. "Als .............niet beter wordt, dan moest het zo zijn."
   
 5. Je mag ook om hele aardse, materiele zaken bidden, zoals een nieuwe auto, baan of meer salaris.
   
 6. Bidden kan overal, er is geen verplichte houding. "Duimen mag ook".

Holven 19

2440 Geelinfo@cclw.be


Christelijk Centrum Levend Water 

Holven 19,2440 Geel

RPR Antwerpen,afdeling Turnhout

0463.277.344

Rekening op naam van

Christelijk Centrum Levend Water

IBAN BE05 9794 3676 8975

CCLW


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

zie livestream

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen


Copyright © Alle rechten voorbehouden