SAMENKOMST

Elke zondagmorgen om

10u30

 Holven 19 - 2440 Geel

SAMENKOMST


De belangrijkste reden waarom wij samenkomen is omdat christenen elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt in Korinthiërs 12 dat de kerk het lichaam is van Jezus Christus en dat elke christen een deel van het lichaam is. Daarnaast vindt God het heel erg belangrijk dat wij, christenen, samenkomen. Hebreeën 10:25 ‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen.’ Wij komen samen om prediking te horen dus met andere woorden om naar Gods Woord en Waarheid te horen. Mattheus 18:20 'Want waar twee of drie vergaderd zijn, in Mijn naam, daar ben ik in hun midden.