Home

Christelijk Centrum 

Levend Water vzw

We zijn een actieve kerkgemeenschap


Wie zijn wij


We zijn een actieve kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend

Voedselbedeling


Christelijk Centrum Levend Water

heeft net zoals andere kerken

De Toevlucht opgestart.

19 oktober 2014 begon Geel

met hun eerste voedselbedeling

samenkomst


De belangrijkste reden waarom wij samenkomen is omdat christenen elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt in Korinthiërs 12 dat de kerk het lichaam is van Jezus 

Elke donderdag avond om 19u30

BIDSTOND met ZOOM

Bijbelstudie in Holven19  -2440 Geel

Kijk voor data op onderstaande link

Herbekijk prediking 

van afgelopen zondag

CONTACT