Home

Wie zijn wij ?


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend

De oorlog tussen de vader van de leugen en de Geest van de Waarheid start in ons denken. 

Hebreeën 13:3

Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt.

CCLW is een kerkgemeenschap 

Wij komen elke zondag samen om God te loven en te prijzen.

Ook bekijken we samen een stukje uit Gods woord (BIJBEL)


We starten elke zondag om


10u30 


IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Jij bent degene die God heeft gekozen

om de dingen te doen die Hij voor jou

heeft toegewezen