Zondagklas

Zij gaan naar hun

eigen ‘dienst’ wanneer dit wordt aangegeven door de zangleider. De bedoeling

van de zondagschool is om de kinderen in hun eigen taal en beleving

vertrouwd te maken met de bijbel.

Zondagklas

De zondagschool is voor de doelgroep 6 tot en met 12 jaar.

info  :  kinderwerk@cclw.be