MIJN PLAATS IN HET KONINKRIJK


CHRISTELIJK CENTRUM LEVEND WATER VZW

HOLVEN 19 - 2440 GEEL

Christelijk Centrum Levend Water vzw

Christian Center Living Water

Geel


Benaming: Christelijk Centrum Levend Water V.Z.W.

Opgericht : Februari 1998 Door Dale en Laurel Schneman

zendelingen vanuit de V.S. uitgezonden door Assemblies

of God.

Statuut: VZW (benaming V.Z.W. C.C.L.W.)

Karakter: Pinkstergemeente en tevens lid van de Vlaamse

vereniging van Pinkstergemeenten.


Wij zijn een kerk voor héél het gezin, iedereen is welkom om samen met

ons, God te eren, Hem te prijzen en te ontmoeten in de verschillende

samenkomsten. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons

gemeente te zijn.


In de gemeente staat de Bijbel centraal als het Woord van God, ontvangen

door de Heilige Geest. (2 Petrus 1:21, 2 Tim 3:16.)

Als deel van de “algemene gemeente” herkennen wij ons zelf in de

Geloofsbelijdenis van de V.V.P.

GELOOFSBELIJDENIS VLAAMSE VERENIGING

VAN PINKSTERGEMEENTEN (V.V.P.)

Holven 19

2440 Geelinfo@cclw.be


Christelijk Centrum Levend Water 

Holven 19,2440 Geel

RPR Antwerpen,afdeling Turnhout

0463.277.344

Rekening op naam van

Christelijk Centrum Levend Water

IBAN BE05 9794 3676 8975

CCLW


We zijn een actieve  kerkgemeenschap

die dagelijks ervaart dat

Jezus Christus de Zoon van God is.

Die 2000 jaar geleden aan het kruis voor onze zonden stierf en drie dagen later uit de dood opstond, een levende Heiland, leidsman en vriend


CONTACT US

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


Eredienst

Zondag: 10:00 tot 12:00

Bijbelstudie

Zie mededelingen

Gebedsavond

Zie mededelingen


Copyright © Alle rechten voorbehouden